ZriaďovateľCEEV Živica je dobrovoľné, vzdelávacie, neziskové, nepolitické a environmentálne občianske združenie. Hlavným cieľom CEEV Živica je environmentálna, etická a globálna výchova, vzdelávanie a osveta pre všetky vekové skupiny. Poslaním CEEV Živica je pomáhať učiteľom, budúcim pedagógom ako aj záujemcom z radov širokej verejnosti pri výučbe v oblasti environmentálnej, etickej a globálnej výchovy. Cieľom CEEV Živica je taktiež ochrana životného prostredia.

 

Živica od roku 2000 prináša inovatívne cesty vo vzdelávaní, nabáda k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti. Viac info na: www.zivica.sk

 

 

Share