Hurá vonVonkajšie prírodné prostredie ponúka všetko, čo na svoj zdravý fyzický a psychický vývin deti a žiaci potrebujú - rozmanitosť vnemov, povrchov a neobmedzený priestor na učenie sa, ako aj skúmanie komplexných vzťahov v ekosystéme, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu nášho života.Pobyt vonku a s ním spojené aktivity preukázateľne pomáhajú deťom pri učení. Do platformy Hurá von preto CEEV ŽIVICA spojila viaceré vzdelávacie projekty, ktoré prinášajú inšpirácie na učenie (sa) vonku, medzi inými (Zelená škola, Záhrada, ktorá učí, SadOVO, Mestské včely, Vzdelávacie centrum Zaježová) aj našu Zaježovskú školu.


 Deti sa vonku učia rady, pretože sú prirodzene zvedavé a vonku majú príležitosť zmysluplne a hravo objavovať a bádať. Učenie je tak pre ne ľahšie, pretože môžu zapojiť všetky svoje zmysly a veci si ohmatať a naživo vyskúšať.

Vedomosti, ktoré pri učení vonku získajú, sú hlbšie a komplexné – rovnako ako vzťahy fungujúce v prírode. Pobyt vonku tiež zvyšuje senzitivitu detí voči prírode ako celku a tá je dôležitá pre formovanie ich vzťahu k životnému prostrediu a budúcim rozhodnutiam v jeho prospech.

Navyše pobyt vonku a hlavne v obklopení zelene pôsobí pozitívne na fyzické aj psychické zdravie. Znižuje hladinu stresov, predchádza obezite a podporuje dobrú náladu u detí aj dospelých.

PREČO UČÍME VON?Na našej škole dávame veľký dôraz na rozvoj emocionálnej inteligencie, komunikácie, zodpovednosti, zvedavosti, snažíme sa posilniť tímového ducha, priateľstvo, spoluprácu… Toto všetko sa dá veľmi krásne rozvíjať vonku, v prostredí, ktoré je deťom blízke. Spolu vytvárame priestor na rozvoj zručností, úlohy formulujeme tak, aby dávali deťom priestor na spoluprácu, rozvoj kritického myslenia, kreativitu. Našou snahou je, aby sa deti mali chuť učiť sa, aby boli zvedavé a spokojné.

Myslíme si tiež, že rôzne zručnosti a schopnosti si rozvíjajú deti nielen pri učení vonku, ale už pri samotnom pobyte v prírode. Aj pri voľnej hre, samoriadenými činnosťami alebo len jednoduchým vnímaním svojho okolia sa deti častokrát naučia oveľa viac ako pri vyučovaní v škole. Platí to predovšetkým pri rozvíjaní environmentálnej senzitivity, kedy je pobyt v prírode pre deti kľúčový. Z rôznych výskumov tiež vyplýva, že pobyt v prírode má veľký vplyv na ľudské zdravie a pohodu, prispieva k fyzickému a duševnému zdraviu, taktiež napríklad tlmí stres, zvyšuje pozornosť či zlepšuje učenie.

AKO ČASTO UČÍME VON?V našej škole sa snažíme vo veľkej miere prenášať výučbu do vonkajšieho prostredia. Náš pobyt vonku nezáleží od nálady, počasia a množstva preberaného učiva. Von chodíme radi často a pravidelne. Niektoré rána začíname behom, inokedy cvičíme v záhrade na tráve, pozorujeme zmeny v našom jazierku, či kameňolome. Niektoré dni sme vonku takmer celý vyučovací čas a inokedy vybehneme len na pár minút. V každom prípade, okolie našej školy považujeme za podnetné a zaujímavé, preto ho radi pravidelne využívame.

KDE VŠADE UČÍME?Na našich výpravách sme spolu objavili už mnoho špeciálnych miest, kam sa pravidelne radi vraciame. Niektoré sú blízko školy, iné máme trochu ďalej a chodievame sa na ne učiť aj na celý deň. Deti každému novoobjavenému miestu vymyslia vždy aj meno. Máme napríklad Lesovo, Lúkovo, Potokovo, Studničkovo, Vodopádovo, Pod Lipou, Nové Mesto nad Kríkom…  Ale často využívame na výučbu von aj našu školskú záhradu alebo blízky kameňolom.  Ku našim špeciálnym miestam patrí napríklad aj náš vyvýšený záhon, v ktorom si deti urobili mini model vlastného sveta, zvolili si vládu, predávajú pozemky, stavajú blatové domčeky a starajú sa o malé mestečko.

ČO UČÍME VON?Snažíme sa učiť vonku všetky témy a predmety, či už je to slovenčina, matematika, angličtina, prírodoveda, vlastiveda či výchovy. Nemáme nejaké špeciálne témy, ktoré by sme uprednostňovali. Učenie vonku nás baví a keď sa vyskytne téma, ktorá sa možno na prvý pohľad nehodí na výučbu vonku, snažíme sa to vziať ako výzvu a niečo pre deti vymyslieť. Častokrát chodíme von aj preto, že jednoducho chceme tráviť čas v prírode a vnímať jej krásy všetkými našimi zmyslami. Deťom zvykneme tiež pripraviť rôzne pátračky alebo medzipredmetové úlohy, či aktivity a úlohy zamerané na rozvoj komunikácie, kooperácie, či iných sociálnych zručností.Máme však také nepísané pravidlo – ak danú tému vieme rovnako učiť v triede, načo ju nesieme von? Učenie vonku nie je o tom, že sedíme v altánku, pozeráme na tabuľu a píšeme. Ale takému spôsobu učenia sa vyhýbame aj v triede. Učenie vonku prináša možnosť nenásilne prepájať všetky zmysly, učiť sa v pohybe, ktorý je pre deti mimoriadne dôležitý, učiť sa v príjemnom prostredí.

Ak sa chcete dozvedieť viac o výučbe von v našej škole, prečítajte si napríklad tento rozhovor alebo sa prihláste do programu Školy v OUTe pre pedagógov ZŠ.

 

 

Share