Zelená škola

Zelená škola je medzinárodný environmentálny výchovno-vzdelávací program pre materské, základné, stredné i špeciálne školy, ktorý na Slovensku realizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Jeho cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe. Zmeny prebiehajú na školách postupne v súlade s metodikou 7 krokov a škola si môže vybrať tému, v ktorej chce zmeny uskutočňovať (voda, odpad, energia, zeleň a ochrana prírody, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie a úradovanie, potraviny). Viac informácii o programe nájdete tu.

 

Share