Čítame radi

V našej škole veľmi radi čítame a preto sme sa v školskom roku 2020/2021 na základe výzvy Ministerstva škola na podporu čitateľskej gramotnosti zapojili do rozvojového projektu Čítame radi 2. Podarilo sa nám získať dotáciu 200€ na nákup kníh a rozšírili sme tak našu školskú knižnicu. Pribudli nám nové knižky najmä pre začínajúcich čitateľov, ale na svoje si prišli aj tí skúsenejší.

Share