História a súčasnosť

V Zaježovej fungovala od roku 1920 ľudová škola, najskôr na mieste Kultúrneho domu. Začiatkom 60tych rokov si miestni obyvatelia svojpomocne postavili novú školu – súčasná budova. V septembri 1977 bola ľudová škola integrovaná do ZDŠ Pliešovce a v Zaježovej dlhé roky škola nefungovala.

 

                   

V roku 2007 skupina miestnych obyvateľov základnú školu obnovila v podobe jednotriedky pre žiakov 1.-4. ročníka. V tom čase a aj v súčasnosti je to jedna z najmenších škôl na Slovensku. Momentálne (školský rok 2022/2023) ju navštevuje 23 detí. Malý počet žiakov jej dodáva rodinnú atmosféru, ale aj možnosť vzdelávania, ktoré je prispôsobené potrebám jednotlivých žiakov. Takýto spôsob práce je však pre jednu učiteľku pomerne náročný, preto od roku 2020 v škole pôsobia dve učiteľky. Pri  vyučovaní niektorých predmetov (angličtina, telesná výchova) vypomáhajú aj rodičia žiakov. Rodičia sa podieľajú aj na celkovom manažmente školy – vedení účtovníctva, upratovaní, rekonštrukciách a pod. Škola funguje aj vďaka podpore Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktorá je jej zriaďovateľom a obce Pliešovce, ktorej patria priestory, kde sídli.

Share