Náš tím

MARTINA ŠTESKOVÁ - riaditeľka a učiteľkaUčeniu  sa venuje už peknú časť svojho života. Začiatky pedagogickej praxe siahajú do čias amatérskeho muzikálového divadla, kde popri hraní viedla deti v dramatickom súbore. Neskôr organizovala mnoho detských táborov, viedla mimoškolské krúžky. Učila na školách v Banskej Bystrici, kde úplne podľahla čaru zážitkového učenia. Už 10 rokov sprevádza deti malotriednej Zaježovskej školy, kde sa snaží veľa učiť vonku, používa aktívne metódy vyučovania a do procesov zapája čo najviac deti. Voľný čas veľmi nemá, vždy si vymyslí ďalšie zábavné a rozvojové aktivity, ktorým si ho vyplní. Či už ide o športovanie, záhradku, čítanie, keramiku alebo štúdium nových vecí. Jej život je pestrý a veľmi aktívny.  

 

SOŇA CHLEBNIČANOVÁ - učiteľkaVyštudovala environmentálnu výchovu na UMB v Banskej Bystrici a neskôr si doplnila pedagogické vzdelanie. Dlhé roky sa venuje environmentálnej výchove, 8 rokov pracovala ako dobrovoľníčka v programe Zelená škola, je spoluautorkou rôznych environmentálnych metodických príručiek a metodík o učení von. Od roku 2020 pôsobí ako učiteľka v Zaježovskej škole, kde sa vrátila po materskej dovolenke s dvoma synmi. Predtým učila v alternatívnej škole v Banskej Bystrici a v rôznych jazykových školách. Svoj voľný čas rada trávi so svojimi synmi, sebavzdelávaním, zveľaďovaním záhradky, cestovaním, čítaním a hraním spoločenských hier.    

 

 

Share