Jesenné plodobranie na Polomoch

    7 November 2022

 

Tak ako minulý rok, aj tentokrát sme boli pozvaní na jesenné Plodobranie v rámci živičného projektu SadOVO (14.10.2022). V piatok si pre nás v areáli Vzdelávacieho centra CEEV Živica na zaježovských Polomoch žiaci zo škôl z celého Slovenska prichystali rôzne zábavné úlohy a aktivity. Opäť sme určovali rôzne staré odrody jabĺk a hrušiek, vyrábali sme sladučký mušt z jabĺk, skúšali sme so zaviazanými očami podľa chute rozoznať ovocie, preťahovali sme sa lanom, hrali sa na naháňačku, maľovali s jabĺčkami, počítali ovocné príklady, či utekali s jabĺčkami... Zažili sme opäť veľa zábavy a už teraz sa tešíme na ďalšie plodobranie na budúci rok.

Share